Teaching Resources Handbook

One of the key components of WP5 was the Teaching Resources Handbook, a product which was meant to showcase the work of authors. The TRs developed by authors in each institutions contributed towards the overall objective of the project, which was initiating and expanding the collaboration between science and society. There are 88 TRs developed by 8 institutions that have been included in the Teaching Resources Handbook. The handbook may be used by authors who whish to adapt the TRs into their curriculums. 

You can download the handbook here: Handbook_English

logo unigraz    logo boku    logo leuphana    logo limerick     logo tirana     logo polis     logo durres     logo agricultural university     logo riinvest college      logo universum college    logo haxhi zeka v2     logo qskn    logo indep

logo tempusKy projekt është financuar me mbështetjen e TEMPUS të Bashkimit Europian. Përmbajtjet pasqyrojnë pikëpamjet vetëm të autorëve, dhe Komisioni Europian nuk mund të konsiderohet përgjegjës për çfarëdo lloj përdorimi që mund t’i bëhet informacionit të gjendur këtu.