MAPO about the recently established ConSus network

Albania’s and Kosovo’s first collaboration network between Science and Society for Sustainable Development.

This network is the product of a successful project with the same title, engaging several members from the academic field, civil society, business, practitioners etc. All stakeholders cooperate under this network in order to enchase and promote sustainable development in Albania and Kosovo.

The full article could be found here: http://www.mapo.al/2016/10/themelimi-i-rrjetit-consus-per-edukim-dhe-zhvillim-te-qendrueshem/1

logo unigraz    logo boku    logo leuphana    logo limerick     logo tirana     logo polis     logo durres     logo agricultural university     logo riinvest college      logo universum college    logo haxhi zeka v2     logo qskn    logo indep

logo tempusKy projekt është financuar me mbështetjen e TEMPUS të Bashkimit Europian. Përmbajtjet pasqyrojnë pikëpamjet vetëm të autorëve, dhe Komisioni Europian nuk mund të konsiderohet përgjegjës për çfarëdo lloj përdorimi që mund t’i bëhet informacionit të gjendur këtu.