home sample photo

Edukimi dhe kërkimi luajnë një rol kyç në adaptimin e risive të qëndrueshmërisë. Institucionet e edukimit të lartë janë motorë të rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm, duke qënë se ato formëzojnë mjediset e tyre rajonale dhe mbajnë përgjegjshmërinë për t’ju adresuar sfidave sociale. Në këtë mënyrë, universitetet kanë nevojë të forcojnë bashkëpunimin e tyre më aktorët shoqërorë dhe rajonalë me qëllim që të jenë në gjendje të formëzojnë dhe projektojnë një të ardhme të qëndrueshme.

Ky projekt është financuar me mbështetjen e TEMPUS të Bashkimit Europian. Përmbajtjet reflektojnë pikëpamjet vetëm të autorëve, dhe Komisioni Europian nuk mund të konsiderohet përgjegjës për çfarëdo lloj përdorimi që mund t’i bëhet materialit të gjendur këtu.

logo unigraz    logo boku    logo leuphana    logo limerick     logo tirana     logo polis     logo durres     logo agricultural university     logo riinvest college      logo universum college    logo haxhi zeka v2     logo qskn    logo indep

logo tempusKy projekt është financuar me mbështetjen e TEMPUS të Bashkimit Europian. Përmbajtjet pasqyrojnë pikëpamjet vetëm të autorëve, dhe Komisioni Europian nuk mund të konsiderohet përgjegjës për çfarëdo lloj përdorimi që mund t’i bëhet informacionit të gjendur këtu.